projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Úprava vstupu pre kontajner

  • stavebné úpravy spevnenej plochy vykládky kontajneru
  • zámena asfaltobetónu za ŽB konštrukciu dosky + vsyp
Sučany
Zastavaná plocha: 475m2
zmena vzduchotechniky DSP
qrcode