projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Základňová stanica Slovak Tel. Brezovec
Existujúci stožiar TVP

Dolný Kubín
Výška: 29,0m
statický posudok

  • doplnenie technológie na oceľový priehradový stožiar
  • posúdenie únosnosti telekomunikačného stožiaru
qrcode