projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Čistička odpadových vôd, Vrútky
Prístrešok na skládku kalu

Vrútky
statika DRS

  • úprava riešenia založenia objektu
  • kotevné platne, vystuženie opornej stienky
qrcode