projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

DRB etapa II

Považská Bystrica
Riešené plochy spolu : 367m2
statika DRS, výrobná dok. OK

  • vystuženie základ. dosiek technológie, úprava vstupov do kolektora
  • chlad. veže, kompres. chladenie, odsávanie, trafostanica, pož. nádrž
qrcode