projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

O nás - Stavba od A po Z

Firma Stavba od A po Z, s.r.o. je tu od roku 2013 a pri projekcii sa orientujeme na komplexné riešenie projektu vašej stavby. Naši pracovníci a kolegovia majú dlhoročné skúsenosti s návrhom stavby od jej prvotného dizajnu až po samotnú realizáciu.

Prioritou v každom našom projekte je efektívny návrh riešenia stavby a jej jednotlivých častí. Zameriavame sa v prvom rade na : požiadavky investora, dizajn a funkčnosť stavebného diela, optimálne využitie stavebných materiálov a cenu stavby ako celku.

Zaoberáme sa :

– štúdia projektu stavby
– dokumentácia pre územné rozhodnutie
– dokumentácia pre stavebné povolenie
– tendrová dokumentácia
– realizačná dokumentácia
– vizualizácia
– rozpočet a výkaz výmer

qrcode