projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Vrátnica železničnej vlečky

Oceliareň SSM Strážske.
vrátnica – oceľová nosná konštrukcia.
Zastavaná plocha: 37m2
qrcode