projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Príjazdová komunikácia k areálu fy. NavosMT

Martin
Spevnená plocha: 234m2
komunikácie a spevnené plochy, DSP

  • projekt príjazdovej komunikácie
  • asfaltobetónová vozovka s odvodnením do vsaku
qrcode