projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Rozšírenie objektu Panasonic

  • návrh riešenia presunu vzduchotechnickej jednotky
  • zmena polohy VZT jednotky a zmena trasy potrubí
zmena vzduchotechniky DSP
Zastavaná plocha: 475m2
Trstená
qrcode