projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Predĺženie žeriavovej dráhy v zvarovni KIA

  • predĺženie existujúcej ŽD o 17m
  • odvesený nosník ŽD na priehradovej OK strechy
Teplička nad Váhom
statika DSP
qrcode