projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Sklad pri výmenníkovej stanici

Martin
Zastavaná plocha: 69m2
statika DSP, DRS

  • jednopodlažný objekt so skladovými priestormi
  • z pórobetónových tvárnic na plošných základoch, drevený pultový krov
qrcode