projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Objekt stáčania, sklad a exter. schodisko
Dymos Slovakia Seat Plant

Žilina
Zastavaná plocha: 371+80+17m2
statika DSP, DRS, výrobná dok. OK

  • stáčanie kvap. surovín, sklad chemikálií a vonkajšie schodisko
  • vystuženie žb konštrukcií, oceľové konštr., založenie stavby
qrcode