projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Kladkostroj 2 tony
KIA

Teplička nad Váhom
Dráha kladkostroja: 8,5m
statika DSP

  • statické posúdenie strechy pre osadenie kladkostroja
  • návrh zosilnenia ok strechy, doplnenie stuženia
qrcode