projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Hasičské múzeum
Martin - Priekopa

Martin – Priekopa
kompletná projektová dok. DSP

  • zmena užívania objektu sklad. priestorov na priestory hasičského múzea
  • doplnenie vstupu pre imobilných a preriešenie hyg. priestorov
qrcode