projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

DS Smith Turpak Obaly - dostavba areálu

Martin
Zastavaná plocha spolu : 5803m2
integrované povolenie

  • skladová a expedičná hala 5000m2 s prepojením s exis. halu 303m2
  • prístrešok pre sklad paliet 463m2, vrátnica 37m2
qrcode