projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Príprava strategického parku Nitra
Stredisko integrovaných služieb SSC

Nitra
Zastavaná plocha spolu : 830,9m2
statika, VZT DSP

  • dvojpodlažná murovaná administratívna časť 438,6m2
  • OK garáže pre hasičské vozidlá 378,8m2 a skladu PHM a KO 13,5m2
qrcode