projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

DRB etapa II

Považská Bystrica
statika DRS

  • návrh oceľových výmen v streche a na fasáde haly a skladu
  • statický výpočet
qrcode