projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

DRB etapa II

Považská Bystrica
statika DRS, výrobná dok. OK

  • návrh štyroch oceľových plošín pre VZT jednotky
  • vrátane schodíkov, pochôdznych roštov a odnímateľného zábradlia
qrcode