projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Osadenie stroja v hale
Neografia

Martin – Priekopa
kompletná projektová dok. DRS
  • príprava pre osadenie nového tlačiarenskeho stroja
  • návrh základu, riešenie technologických rozvodov a napojení
 
qrcode