projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

DS Smith Turpak Obaly

  • zmena polohy stuženia haly
  • statické posúdenie premiestnenia stuženia OK haly

Martin

statický posudok

qrcode