projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Areálová splašková kanalizácia - ČOV NC Project

  • návrh železobetónových jám pre ČOV a kalojem, hĺbky 4,8 a 6,2m
  • žb nosná konštrukcia, dosky a steny nosne prepojené
Strečno
statika DRS
qrcode