projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Uni-tech

  • dostavba areálu, sklad horľavých kvapalín
  • vystuženie dosky stáčania
Považská Bystrica
Riešená plocha : 42,5m2
statika DSP
qrcode