projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Rozšírenie priest. kapacít
evan. materskej školy v Martine

Martin
Celková riešená plocha cca : 590m2
kompletná dok. DSP

  • nadstavba a stavebné úpravy objektu materskej škôlky
  • návrh druhého podlažia, pergoly a úpravy vstupu s prístup. rampou
qrcode