projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Rodinný dom

Martin – Stráne
Riešená plocha : 7,7m2
statika DRS

  • rekonštrukcia časti rodinného domu
  • vystuženie vencov, stĺpov a dosky
qrcode