projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

IBV Lipovec Hájik

Lipovec
statika DSP
  • preloženie VN vedenia
  • návrh predpätých betónových stožiarov EPV/PBS
qrcode