projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Potrubný most pracoviska bunky 11 – hala Franke

Predmetom tohto projektu bol návrh nosnej konštrukcie potrubného mosta a centrálneho stĺpa pre technologické potrubia pracoviska bunky 11 v hale firmy Franke Slovakia s.r.o.
Oceľová konštrukcia rámu potrubného mosta bola navrhnutá ako tuhá, zváraná z jaklových profilov v tvare kvádrových segmentov. Konštrukcia bola dvoj resp. trojpriečková, pričom v mieste stĺpu prechádzala do zvislého priehradového nosníka s konzolovými vyloženiami. Rám mostovky bol uložený na stĺpy rozmiestnenými v koordinácii s technológiou. Kotvenie stĺpov bolo navrhnuté cez kotevné platne chemicky lepenými kotvami.

Riešené profesie:
ST – Statika stavby

qrcode