projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Základové konštrukcie pod jednotky odsávania CNC strojov – areál Franke

Obsahom projektu bol návrh riešenia základovej konštrukcie pre osadenie technologického zariadenia odsávania prachu a okolité spevnené plochy pre manipuláciu s odfiltrovaným prachom. Stavebne bol základ riešený ako spevnená železobetónová plocha hrúbky 300mm so znížením na 400mm v mieste osadenia stĺpov. Plochy pre manipuláciu boli realizované v hrúbke 200mm. V rámci základov bola navrhnutá zemniaca pásovina pre uzemnenie technológie.

Zoznam profesií:
SA – Stavebná časť
ST – Statika
EL – Elektro – uzemnenie technológie

 

qrcode