projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Optimalizácia výroby PS610 - FRANKE SLOVAKIA

Projektová dokumentácia riešila optimalizáciu výrobného procesu čistenia výrobných zariadení fragranite. Projekt navrhuje funkčné zlúčenie viacerých zariadení Hot box umiestnených pri jednotlivých bunkách výroby fragranite do jedného funkčného celku.

Upravené riešenie zabezpečí bezpečnejší, energeticky a časovo efektívnejší proces vytvrdnutia zbytkových látok výroby.

PS 610 Výroba granitových a syntetických výrobkov
SA – Stavebná časť
TG – Projekt technológie
PBS – Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
EPS – Projekt EPS
ST – Statika stavby
EL – Elektroinštalácia a bleskozvod
VZT – Vzduchotechnika a vykurovanie

Okrem kompletného projektu pre stavebné povolenie, sme zabezpečili pre investora aj inžiniersku činnosť pre vybavenie povolenia stavby – vyjadrenia súvisiace s projektom, súlad s EIA a žiadosť o stavebné povolenie.

qrcode