projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Oceľová konštrukcia pre VZT jednotky VZT3F – Franke

Projekt riešil návrh oceľovej konštrukcie pre osadenie vzduchotechnických jednotiek na streche haly Franke. Konštrukcia bola navrhnutá ako rámová žiarovo pozinkovaná z jaklových profilov. Stĺpy sú rúrové, kotvené na prefabrikované nosníky. V spodnej časti stĺpov boli navrhnuté tiahla pre elimináciu vodorovných reakcií rámu plošiny. Plošiny sú doplnené servisnými lávkami so schodiskami a demontovateľným zábradlím.

Riešené profesie:
ST – Statika stavby

qrcode