projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Úprava základu pre lis č.4, jama 2 – Franke

Projektom bol riešený návrh rozšírenia základu pre osadenie lisu č.4 v interiéri haly Franke – v jame 2. Súčasťou projektu bolo statické posúdenie rozšírenia základu. Vo výkresovej časti bolo zakreslené a vykázané vystuženie rozšíreného základu a pomocné rohové L profily osadené po obvode novej časti základu.
V rámci projektovej dokumentácie bol tiež vypracovaný technologický postup pre realizáciu rozšírenia základu.

Riešené profesie:
ST – Statika stavby

qrcode