projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Rodinný dom Krpeľany

Projektová dokumentácia riešila stavebné úpravy a zateplenie dvojpodlažného podpivničeného rodinného domu s plochou strechou. V rámci stavebných úprav nastala čiastočná zmena v dispozičnom riešení domu a naprojektovaná prístavba nového dreveného altánku. Zateplenie

rodinného domu bolo spojené s výmenou okenných a dverových konštrukcii v obvodovom plášti a tiež bol doplnený nový dverový a okenný otvor. Výplňové konštrukcie boli zohľadnené aj v tepelno-technickom posudku a projektovom energetickom hodnotení.

Uvedenými úpravami rodinného domu sa zabezpečilo komfortnejšie a energeticky menej náročné bývanie investora.

Riešené profesie:
SA – Stavebná časť
ST – Statika stavby

qrcode