projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Oceľové mosty medzi pracoviskami Mouldbay pre rozvody LAN – Franke

Projekt riešil návrh nových oceľových konštrukcií mostov slúžiacich ako podperná konštrukcia rozvodov LAN. Oceľové konštrukcie sú navrhnuté rámové z jaklových profilov. Tvorí ich zvislá časť osadená vedľa dátových rozvodných skríň a vodorovná časť vedená ku resp. medzi existujúcimi konštrukciami pracovísk Mouldbay.

Riešené profesie:
ST – Statika stavby

qrcode