projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Potrubný most odsávania CNC strojov bunky 11 – Franke

Projekt riešil nosnú konštrukciu potrubného mosta pre vzduchotechnické potrubia odsávania CNC strojov. Konštrukcia sa skladala z interiérovej a exteriérovej časti.
V interiéri bol navrhnutý rám z vodorovných jaklových priehradových nosníkoch tuho prepojenými so stĺpmi. Stĺpy boli rovnako jaklové, priehradové, kotvené do podlahy cez vlepované kotvy.
V exteriéri bola konštrukcia navrhnutá žiarovo pozinkovaná, priestorová, prútová uložená pri fasáde na priehradovej konštrukcii. V rámci tejto časti boli navrhnuté 2ks bleskozvodových tyčí prepojených s oceľovou konštrukciou. Spodná časť oceľovej konštrukcie bola prepojená s uzemnením.

Riešené profesie:
SA – Stavebná časť
ST – Statika stavby
EL – Elektro – bleskozvod

qrcode