projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Plošina pre CNC stroj – hala Franke

Projekt riešil návrh oceľovej konštrukcie servisnej plošiny pre CNC pracoviská MB11. Plošina bola navrhnutá vo výške +3,150m s prístupom cez schodisko. Stupne schodiska ako aj pochôdzna časť plošiny boli riešené z pororoštov. Zábradlie bolo realizované ako demontovateľné z dôvodu osadenia a servisovania technológie.

Navrhnutá plošina umožnila jednoduchší a bezpečnejší prístup pre servisné práce CNC strojov.

Riešené profesie:
ST – Statika stavby

qrcode