projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Projekt vašej stavby od A po Z

Zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach

Projekt rieši stavebné úpravy objektu s primárnym cieľom zníženia jeho energetickej náročnosti a zlepšenia jeho prevádzkových nákladov. Zamerali sme sa na zateplenie objektu, výmenu okenných a dverných otvorov vo fasáde,  doplnenie zdroja tepla o tepelné čerpadlo a fotovoltaického baterkového systému. V objekte sme vymenili svietidlá za úsporné LED typy a rovnako zefektívnili energetickú náročnosť prípravy TUV. 

Celkovú úsporu na primárnej energii sme takto dostali na 68%.

Pre strechu bola navrhnutá rekonštrukcia časti krovu a výmena strešného plášťa. V objekte sme navrhli doplnenie prvkov pre prístup imobilných – vstupná rampa, schodiskový výťah, WC pre imobilných a parkovacie miesto pre imobilného.

Riešené časti projektu:

SO01.1.1 SA Stavebné úpravy fasády
(zateplenie muriva a sokla, odkvapový chodník, výmena okien a dverí,…)
SO01.1.2 EL Vonkajšie osvetlenie a bleskozvod
SO01.1.3 ZTI Dažďové odvodnenie strechy
SO01.2 SA Stavebné úpravy strechy
(sanácia poškodených prvkov krovu, rekonštrukcia strešného podbitia, výmena dažďových žľabov a zvodov,…)
SO01.3.1 SA Stavebné úpravy interiéru
(1.PP-Vyspravenie omietok, výmena okien, zateplenie podhľadu a stien medzi nevykurovanými časťami, vybúranie dverového otvoru, zamurovanie otvorov, 1.NP- akustické obklady stien a stropov, výmena dverí za akustické v miestnostiach s akustickým obkladom, posunutie priečky pri zádverí, repas linky, 2.NP – akustické obklady stien a stropov, výmena dverí za akustické
v miestnostiach s akustickým obkladom, posunutie dverí v nosnej stene)
SO01.3.2 EL Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane podkrovia a suterénu
SO01.3.3 ZTI Rekonštrukcia poruchových rozvodov a výmena zdravotech. zariadení
SO01.3.4 UK Rekonštrukcia rozvodov a výmena vykurovacích telies + MAR
SO01.4 SA Stavebné úpravy pre imobilného
(plošina pre imobilného na schodisku, rekonštrukcia WC pre imobilného na 2.NP, rampa v koncertnej sále na 2.NP)
SO01.5.1 SA Rampa pre imobilných a prístrešky – OK
(rampa pre imobilných, markíza nad vstupom, prístrešok pre bicykle a spevnené plochy, drenážne odvodnenie,…)
SO01.6.1 SA Spevnené plochy – chodník
SO01.6.2 SA Spevnené plochy – parkovisko
SO01.7 EL Fotovoltaické panely
SO01.8.1 UK Tepelné čerpadlo
SO01.8.1 EL Tepelné čerpadlo 

qrcode