Chodník ulica Horná Vrútky

Vrútky – ul. Horná, Kolónia
Dĺžka riešeného úseku: 365m
Stavebné povolenie a IČ pre vyjadrenia k SP